SamPen

Det är en samåkningsapp designad för den pendlande uppsalabon. Användarna ska enkelt kunna bruka appen genom att erbjuda och söka skjuts samt starta och gå med i skjutsgrupper som åker till de vanligaste pendlingsdestinationerna, sk CheckPoints. Förhoppningsvis kommer vi också kunna placera ut lånecyklar på dessa CheckPoints i samarbete med kommunerna i fråga för att användarna enkelt och fossilfritt ska kunna ta sig därifrån till sina individuella arbetsplatser. Alla ska dela på bensinkostnaden men utöver det ska resan vara helt gratis vilket gör att ingen användare kan tjäna pengar på att skjutsa folk.
Prenumerera på uppsala