Particulate Matter Stockholm Subway

Forskningsprojekt om luftkvalité i Stockholms tunnelbana. Vi har undersökt 20 stationer längs den gröna linjen och mätt partikelhalter av PM2.5 och PM0.1. Vi behöver använda öppen data för att samla statistik kring tågfrekvens, stationer etc. för att försöka dra slutsatser kring resultaten.

Slapp

Två datalogstudenter som utvecklar en reseplanerande app för SLs kollektivtrafik. Målet med appen är att användaren ska kunna skräddarsy sitt resande m.h.a. omfattande valmöjlighet kring exempelvis fordonsval, preferens kring specifika rutter och dylikt, samt en bred översikt över kollektivtrafiken i realtid.
Prenumerera på tunnelbana