KTH-scheduling

Vi kommer använda eran API för att kunna ge studenter på KTH hjälp med att hitta en väg från campus till deras bostad. API:n kommer att underlätta deras planering när det kommer till tentor osv. Användare kommer att enbart ange vilka tider dom kommer behäva vara på plats och med eran API kommer vi ge dom en tid dom behöver hålla sig till.

Trygghet i kollektivtrafiken

Detta projekt syftar till att skapa förutsättningar för ökad trygghet vid resor. Vi kommer att utvärdera hur den byggda och sociala miljön på järnvägsstationer och dess omnejd påverkar resenärers säkerhet och trygghet och sedan definiera en plan för att förbättra säkerheten och tryggheten för resenärer vid kollektivtrafikresor. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ökad trygghet vid kollektivtrafikresor för resenärer samt att integrera fungerande strategier i transportplaneringen, främst för särskilt utsatta grupper. Eftersom vi resenärer inte är lika, och vissa resenärsgrupper känner sig mer otrygga än andra, kommer vi att undersöka möjliga interaktioner mellan människors säkerhets- och trygghetsbehov och stationsmiljöer.
Prenumerera på Transport