Pålitlighet beroende på busslinjelängd

Vi är två studenter på KTH som ska göra ett projekt i en kollektivtrafikskurs. I vårt projekt ska vi titta på hur trafikstörningar i busstrafiken beror på busslinjens längd och den stadsmiljö busslinjen trafikerar. Detta projekt kommer enbart vara tilgängligt för lärare på KTH
Prenumerera på Förseningar