Beskrivning

Urban Mobility Lab, KTH arbetar med att integrera multimodala trafikdata och utveckla analysverktyg och tjänster för resenärer, operatörer och planerare. Vi arbetar i projekt tillsammans med myndigheter (t.ex. Trafikverket och SL) och företag (t.ex. Google, Scania och Volvo Group) med att samla in och assimilera data, utveckla filtrerings- och fusionsalgoritmer, samt ta fram verktyg och metoder för transportplanering, trafikstyrning, korttidsprediktion, reseplanering, och andra tillämpningar. Urban Mobility Lab samlar kontinuerligt in data från GPS-utrustade fordon, fasta trafiksensorer, väderstationer, kollektivtrafik och andra källor för att bygga upp en allt mer heltäckande bild i tid och rum av trafiken i Stockholm och Sverige. Urban Mobility Lab leds av Erik Jenelius och består av ett flertal seniora forskare, forskningsingenjörer och doktorander vid Institutionen för transportvetenskap, KTH.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat