Beskrivning

Datasetet används som underlag för realtidsmätning av besöksräkning (med WiFi sensorer) ombord på bussar i regional trafik.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Test

Deltagare