Beskrivning

SL Stockholms lokaltrafik API wrapper for .NET. Syftet med projektet är att det ska vara enklare att börja utveckla mobilappar eller serverappar mot trafiklabs SL API. API wrappern är skrivet så att det går använda det både i .NET mobilapp och webprojekt.

Källkod: https://github.com/arins/dotNetSlApi/

Nuget paket: https://www.nuget.org/packages/SlApi/ (stödjer i dagsläget .net 4.0 till 4.6 och även windows phone, silverlight)

Appveyour: https://ci.appveyor.com/project/arins43491/dotnetslapi

Licens

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Taggar

Deltagare