Beskrivning

Projekt som syftar till att skapa en webbsida som kan användas av studentkåren DISK vid Stockholms Universitet

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Deltagare