Beskrivning

projektet går på att vissa en buss tidtabell för en angiven busshållplats. Tjänsten kan presenteras på en elektronisk tavla som kan finnas i varje trapp på en befintlig byggnad.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Deltagare