Beskrivning

Detta projekt innefattar SL Reseplaneraren där en familj får reda på hur lång tid det tar för en barnvakt att ta sig till familjen i antalet minuter. Interaktionen sker på så sätt att när en familj söker efter en barnvakt så skickas familjens adress samt barnvaktens adress till SL Reseplanerarens API tillsammans med morgondagens datum samt en tidpunkt och därigenom så får man tillbaka ett svar där den totala tiden beräknas och presenteras tillsammans med övrig information på sidan.

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Länkar

Deltagare