Beskrivning

Bidrag till TravelHack 2011 - travelhack.se

Team Foo  Deltagare: Johan Nilsson, Erik Pettersson, Adam Nybäck, Fredrik Rubensson och Hardy Ferentschik.   Sammanfattning  Tjänsten av.vikel.se är en hub där såväl resenärer som trafikplanerare, förare eller system kan dela samt ta del av trafikstörningar.   Bakgrund och vision  Många trafik-API:er har idag metoder för att hämta störningsinformation, men datan är ofta begränsad saknar struktur. Även i de fall informationen är korrekt och detaljerad så är det svårt för resenärer att få informationen exakt då den behövs som mest. Samtidigt är det många resenärer som har information, t ex de som befinner sig på bussen/tåget eller de som står och väntar vid en tidigare hållplats. Vad som saknas är ett system där resenärer och trafikbolag kan dra nytta av den information som andra resenärer har. Av.vikel.se tillför värde till resenärer genom att lindra den frustration som uppstår vid trafikstörningar. Samtidigt kan realtidsinformation och statistik erbjudas till trafikbolag.   Mål och målgrupp  Målet med tjänsten är att lindra den frustration resenärer upplever i samband med störningar och därmed göra kollektivtrafiken mer attraktiv. I beskrivningen av TravelHacks user personas framkom vissa situationer där dessa hamnade i situationer som de inte själva har möjlighet att påverka eller förbereda sig inför. Vad de däremot kan göra är att hjälpa sina medresenärer. Elena som väntar förgäves på spårvagnen kan rapportera förseningen och därmed känna att hon har varit till hjälp för resenärer vid andra hållplatser. Personer som Oscar kan få informationen och muntligt dela med sig av den till andra personer med mindre teknikintresse. Trafikbolag kan använda informationen som ett komplement till den information de redan får in från sin personal och automatiserade system. Det gäller både realtidsinfomration för akuta störningar och statistik baserad på data som samlats in under en längre period.

Beskrivning av funktionalitet Som exempel tar vi en titt på user personas Elena, Oscar, Harry och Maria. Elena söker upp sin resa i mobilens reseplanerare och konstaterar att det inte är några störningar inrapporterade. Harry är lite sent ute och skyndar sig över spårvägen för att hinna till hållplatsen. Han halkar och blir liggande på spåret. Som tur är så är det precis efter hållplatsen, så spårvagnens chaufför ser det som har hänt samtidigt som han stannar på hållplatsen. Elena ser vad som har hänt och skyndar sig för att hjälpa till. Två andra personer hinner före, så Elena bestämmer sig för att istället rapportera störningen. Eftersom hon redan har sökningen i reseplaneraren behöver hon bara klicka på “Rapportera”. Rapporten skickas vidare till av.vikel.se tillsammans med mobilens GPS-position. Elena bestämmer sig därefter för att komplettera rapporten med en kort text som beskriver vad som har hänt. Oscar ska precis med samma spårvagn tre hållplatser bort och gör motsvarande sökning i en annan reseplanerare. Denna är också kopplad till av.vikel.se vilket gör att han direkt ser att det är 4 rapporter på resan. Han klickar vidare och ser kommentaren från Elena. Bredvid står Maria och väntar på samma spårvagn. Oscar delar med sig av informationen och de bestämmer sig för att eventuellt ta en taxi tillsammans om det råkar dyka upp en.

API:er och datakällor Tjänsten använder inga externa datakällor initialt, men tanken är att det ska läggas till i framtiden. De API:er vi har tittat på är de från Västtrafik, SL och Trafikverket.

Bidrag till Developer Recognition Award API:et är tillgängligt på dev.av.vikel.se och källkoden är publicerad på github.com/avvikelse.

Självskattning av tjänstens färdighetsstatus Tjänsten är redan publicerad vilket innebär att utvecklare kan börja integrera sina appar för test. Om tjänsten tas väl emot av utvecklare och trafikbolag, så bör den kunna komma slutanvändare tillhanda inom en månad.

 

Affärsmodellcanvas https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ao1RbyYSIQ2udFZFS28wRHIyS01hTWZIT2tOajBOb1E&hl=en_US

Skärmdumpar

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Länkar