Beskrivning

ESP8266 är en kraftfull liten mikrokontroller, och med sin inbyggda wifi-kapabilitet gör den sig utmärkt till IoT-projekt.

NodeMCU v3 är ett Arduino-kompatibelt utvecklingskort baserat på ESP8266, och med sin kopplingsdäck-vänliga design är det enkelt att ansluta tillbehör såsom skärmar och sensorer till det.

Mitt projekt är att skriva en liten Arduinosketch som lägger grunden för byggandet av appar runt APIet, så att man kan komma igång med utvecklandet utan förkunskaper om json och deserialiserande. Den är tillgänglig under CC BY-SA.

Sketchen bygger på ArduinoJsons metod att hantera väldigt stora .json-dokument. På så sätt kan stora mängder data hanteras trots chippets mycket blyga RAM (<50KB).

 

Hitta sketchen och mer på projektets Arduino Project Hub-sida.

Skärmdumpar

Kommentarer

Detaljer

Projektstatus

Lanserat

Länkar

Deltagare