Beskrivning

Med detta API kan du ladda ner filer i NeTEx-format som innehåller information om Sveriges hållplatser och deras mappningar till operatörers lokala hållplats IDn.

För mer dokumentation om detta API, se https://trafiklab.se/api/trafiklab-apis/stops-data/.

Informationen som publiceras genom API:erna kommer från Samtrafiken i Sverige AB.

Nivåer

Nivå Anrop per minut Anrop per månad
Brons 10 50
Silver 10 250

Licens  PDM

All data i dessa API:er är licensierade under CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication.

Vad är tillåtet?

  • All trafikdata från detta API kan användas gratis för kommersiell eller icke-kommerisellt bruk
  • Inga hänvisningar krävs. Hänvisningar till trafiklab eller API-ägarna är inte nödvändigt men alltid uppskattat
  • Utforska, kombinera och modifiera datat! Var kreativ och utveckla applikationer på datat hur du vill 

Läs mer här