Övergripande information per trafikslag med aktuell status för hur SL-trafiken fungerar. 

API ’et har endast en metod som returnerar en översiktlig bild över hur trafiksituationen ser ut just nu, med avseende på störningar som kan påverka resenärerna. Det som returneras är en lista med ett antal trafikslag, varje trafikslag har en sammanfattande status och ett antal (0 eller fler) händelser.

Det finns 3 olika status som händelser kan ha:

  • ”Inga större störningar”
  • ”Stor påverkan”
  • ”Avstängt”

En händelse påverkar sitt trafikslag, så att trafikslagets sammanfattande status är lika med den sämsta statusen som finns ibland just nu aktiva händelser tillhörande trafikslaget. En händelse kan utöver statusen dessutom vara planerad (bool).

SL kommer med en ny API: Läs om SLs nya API

API-nyckel

Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API nyckel får man genom att skapa ett projekt som använder detta API. Mer om hur du skapar och använder API nycklar hittar du här. För att få en API nyckel så måste man godkänna APIets licensvillkor. Det finns vissa begränsningar på antalet anrop per minut och per månad.

Notera: För att få Guld-nivå krävs att man skriver en utförlig beskrivning av projektet på Trafiklab. Projekt som saknar beskrivning kommer att nekas Guld-nivå.

Nivå Max anrop/månad Max anrop/minut
Brons 10 000 30
Silver 100 000 60
Guld Efter behov
Vår målsättning är att alla som vill ha data ska få tillgång till denna, och att det ska förbli kostnadsfritt. Begränsningarna vi har idag är till för att vi vill kunna garantera att vår teknik fungerar till så många så möjligt. Innan vi uppgraderar en tjänst vill vi ha en prognos för hur mycket trafik tjänsten kommer att generera i relation till hur många resenärer som får nytta av informationen. För att få ditt konto uppgraderat, använd uppgraderingsknappen vid din nyckel.