Listning av hållplatser och linjer i Stockholms län.

Detta dokument är en teknisk dokumentation för hur externa parter kan ta del av SL:s semi-statisk information för samtliga trafikslag:

  • buss
  • tunnelbana
  • pendeltåg
  • lokalbana/spårvagn
  • båt

Dokumentet riktar sig främst till utvecklare eller personer med tekniskt kunnande.

Informationen uppdateras 1 gång per dygn

API-nyckel

Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API nyckel får man genom att skapa ett projekt som använder detta API. Mer om hur du skapar och använder API nycklar hittar du här. För att få en API nyckel så måste man godkänna APIets licensvillkor. Det finns vissa begränsningar på antalet anrop per minut och per månad.

Nivå Max anrop/månad Max anrop/minut
Brons 500 5

Läs om SLs nya API