Med Skjutsgruppens API för samåkning kan du bygga tjänster med data från samåkningsverktyget www.skjutsgruppen.nu, som samåkningsrörelsen Skjutsgruppen använder för att samåka.

Skjutsgruppen utsågs till Trafiklabhjälte 2016. Mer om det under menyfliken Nyheter.

Principen inom Skjutsgruppen är att be om eller erbjuda skjuts, vilket du med detta API kan bygga vidare på. Se https://github.com/skjutsgruppen för API dokumentation.

Läs mer om Skjutsgruppen på https://skjutsgruppen.nu/​