ResRobot v2.1 is an update to the existing ResRobot APIs, replacing the existing ResRobot Reseplanerare 2 and ResRobot Stolptidtabeller 2. This API key is used to access all API endpoints. As of March 23, 2022, you no longer need 2 API keys. The quota have been increased since more endpoints are covered by the same API key.

ResRobot v2.1 är en uppdatering till de befintliga ResRobot Reseplanerare 2 och ResRobot Stolptidtabeller 2 API:er. Denna API nyckel används för att få tillgång till samtliga endpoints. Sen den 23e mars 2022 behövs inte längre 2 stycken olika API nycklar. Kvota har höjts eftersom att det nu blir mer endpoints som delar samma API nyckel.


Reseplanerare för hela Sveriges kollektivtrafik. Här hittar man också hållplatser baserat på geografisk position eller delar av stationens namn.

Mer information finns på https://trafiklab.se/api/trafiklab-apis/resrobot-v21/

API-nyckel

Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "accessId" i alla metodanrop. En API nyckel får man genom att skapa ett projekt som använder detta API. Mer om hur du skapar och använder API nycklar hittar du här. För att få en API nyckel så måste man godkänna APIets licensvillkor.

Det finns vissa begränsningar på antalet anrop per minut och per månad.

Nivå Max anrop/månad Max anrop/minut
Bronze 30 000 45
Silver 200 000 60
Gold 1 000 000 200
Platinum 2 000 000 200
Vår målsättning är att alla som vill ha data ska få tillgång till denna, och att det ska förbli kostnadsfritt. Begränsningarna vi har idag är till för att vi vill kunna garantera att vår teknik fungerar till så många så möjligt. Innan vi uppgraderar en tjänst vill vi ha en prognos för hur mycket trafik tjänsten kommer att generera i relation till hur många resenärer som får nytta av informationen. För att få ditt konto uppgraderat, använd uppgraderingsknappen vid din nyckel.