Push-API med information om realtidspositioner på fordon i kollektivtrafiken. För närvarande levererar API:et information för alla tåg som körs av Värmlandstrafik, Norrtåg och Tåg i Bergslagen. Informationen kommer från Oxyfis system för Internet ombord. Arbete pågår också för att ta med tåg från andra tågoperatörer

API-Nyckel

Det krävs en giltig API-nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API-nyckel får man genom att skapa ett projekt som använder detta API. Mer om hur du skapar och använder API nycklar hittar du här. För att få en API-nyckel så måste man godkänna API:ets licensvillkor.

Nivå Abonnemang/nyckel
Standard 1
Vår målsättning är att alla som vill ha data ska få tillgång till denna, och att det ska förbli kostnadsfritt. Begränsningarna vi har idag är till för att vi vill kunna garantera att vår teknik fungerar till så många så möjligt. Innan vi uppgraderar en tjänst vill vi ha en prognos för hur mycket trafik tjänsten kommer att generera i relation till hur många resenärer som får nytta av informationen. För att få ditt konto uppgraderat, skicka ett e-post till konto@trafiklab.se och berätta på vad du tänkt göra och hur din tjänst gör det lättare att resa kollektivt.