KoDA tillgängliggör historisk GTFS Regional data, både statiskt och realtid.

Dokumentation finns på https://trafiklab.se/api/trafiklab-apis/koda/.

Det finns inga nivåer eller begränsningar, men vi ber att användare sprider ut sina nedladdningar genom att inte ladda ner mer än 2 eller 3 filer samtidigt. Servern kommer bli segare efter det, och det kommer ta längre tid totalt när man laddar ner mer än 2 eller 3 filer samtidigt.