FAQ - GTFS Sverige 2

FAQ GTFS

Fråga 1: Alla olika fält i filerna är märkta med antingen Required eller Optional enligt Googles protokollspecifikation, men finns det några fält som Samtrafiken kräver inrapportering på som inte protokollet gör (dvs fält märkta Optional som man alltid kan räkna med innehåller information)?

Ja det finns flera fält som är markerade som optional men som alltid innehåller något data.

  • Agency.txt: agency_lang samt agency_id förstås eftersom vi alltid har flera trafikbolag.
  • Stops.txt: Optional fält location_type har alltid värdet 0.
  • Routes.txt: Optional fält agency_id har alltid ett värde.
  • Trips.txt: Optional fält trip_short_name har oftast ett värde för tåg och ibland för expressbussar. Tågnummer återfinns i trip_short_name. Pendeltåg har inget värde i trip_short_name. Optional fält trip_headsign är i praktiken den sista hållplatsen på turen vilket i sällsynta fall inte överensstämmer med hur turen skyltas i trafiken.
  • Stop_times.txt: Optional fält pickup_type och drop_off_type har alltid ett värde.
  • Calendar.txt: Alla fält är required.
  • Calendar_dates.txt:  Alla fält är required.
  • Transfers.txt: Optional fältet min_transfer_time innehåller alltid data.

Fråga 2: Är det något av fälten i de angivna filerna som trafikbolagen inte har möjlighet att rapportera in även om de skulle vilja (dvs fält som man alltid kan räkna med att de INTE innehåller någon information)?

De fält som finns i våra filer idag (vilka de är framgår ifall du studerar rubrikerna i filerna) är de som kommer att gälla för överskådlig framtid. Inga nya fält tillkommer hux-flux även om något/några trafikbolag skulle ha data som passar in i något ytterligare fält.  Orsaken till det är bland annat att filerna skapas utifrån data som har bearbetats och ”homogeniserats” först i våra interna trafiksystem på Samtrafiken.

Se för övrigt beskrivningen i fråga 1 på en del av fälten som alltid är tomma i nuläget.

Fråga 3: Hur sker tilldelningen av id:n (route_id, service_id, trip_id etc)? Har de någonting med att göra hur trafikbolagen själva id-sätter internt (i t.ex. REBUS eller liknande) eller är det helt nya id:n?

Stop_id är Samtrafikens rikshållplatsnummer. De flesta trafikbolag har egna/annorlunda idn på hållplatserna. Tågoperatörer som t.ex SJ använder sig dock av samma nummer.

Service_id i trips.txt är bara en ”pekare” till calendar-filerna och skapas av Samtrafikens trafiksystem.

Trip_id är ett nummer som genereras i Samtrafikens trafiksystem och alltså inte har någon koppling till trafikbolagens nummer.

Route_id är ett nummer som genereras i Samtrafikens trafiksystem.