Filer i standardformatet GTFS med all planerad kollektivtrafik i hela Sverige. 

Med detta API kan du ladda ner filer med planerad kollektivtrafik i Sverige. Informationen som publiceras genom APIet kommer från Samtrafiken i Sverige AB. Samtrafiken har ansvar för att samla in information om planerad kollektivtrafik (tidtabeller) för all kollektivtrafik som bedrivs i Sverige. Detta samlas i ett gemensamt trafikinformationssystem kallat GTI.

Uppdraget regleras i en föreskrift från Transportstyrelsen och är en konsekvens av den lagstiftning som trädde i kraft i början av 2012 för kollektivtrafik i Sverige.

Nivå Max anrop/månad Max anrop/minut
Brons 50 1
Tillfällig utökning  200 2

Licens  PDM

All trafikdata i dessa API:er är licensierade under CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

Vad är tillåtet?

  • All data från detta API kan användas gratis för kommersiell eller icke-kommerisellt bruk
  • Inga hänvisningar krävs. Hänvisningar till trafiklab eller API-ägarna är inte nödvändigt men alltid uppskattat
  • Utforska, kombinera och modifiera datat! Var kreativ och utveckla applikationer på datat hur du vill 

Läs mer här